Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Podanie danych jest dobrowolne - lecz niezbędne do realizacji celu w postaci wykonania złożonego przez Państwa zlecenia.

Informujemy jednocześnie, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest spółka cywilna VALABIA s.c., ul. Biała 15, 32-700 Bochnia, tel: +48 784 265 404, www.valabia.com, e-mail biuro@valabia.com.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zlecenia zamówienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, ortopedyczne i akcesoria dziecięce zgodnie ze złożonym zleceniem oraz przesyłanie informacji handlowej i marketingowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga być: pracownicy spółki i sklepu internetowego,
  2. dostawy systemów informatycznych oraz IT,
  3. podmioty świadczące na rzecz spółki usługi podwykonawstwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  4. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  5. instytucje upoważnione z mocy prawa.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.